Styret i BSS

STYRET i BSS

Leder Erling Grann-Meyer 941 11 777
Kasserer Naiquan Ye 470 78 619
Materialforvalter Tor Erling Unander 466 80 171
Styremedlem Hege Røw 982 26 853
Leder reise- og konsertkomite Cecilie Østerlie 959 75 155
Leder rekrutterings- og miljøkomite Erling Grann-Meyer 941 11 777

Dirigent (ikke fast styremedlem):
Helene Selle 480 37 771 heselle@online.no

Revisor
Aud Gabrielsen

Valgkomite
Torgeir Sæverås
Sigrid Vasseljen

Kontakt styret
styret@bsskorps.no